Tom III

Tom III

Monografia Dąbrowy Górniczej

Spis treści

Jarosław Krajniewski –  Początki wsi Dąbrowa,
Katarzyna Sobota-Liwoch – Etnografia Dąbrowy Górniczej do 1939 roku,
Zygmunt  Woźniczka – Rewolucja przemysłowa jako czynnik miastotwórczy.

Cześć I 
Osada przemysłowa

 

Rozdział I 
Dąbrowa  Górnicza 1800-1916

 

 1. Jacek Szpak. Dąbrowa Górnicza 1795-1914. Życie społeczno-polityczne: Ludność i jej struktura społeczno-zawodowa,
 2. Dariusz Nawrot. Dąbrowa Górnicza 1795-1914. Zycie społeczno-polityczne: Powstania narodowe 1830,1863 i rewolucja 1905-czyn legionowy,
 3. Rafał Kowalczyk. Powstanie i rozwój przemysłu na terenie Dąbrowy Górniczej do 1914 roku,
 4. Mariusz Trąba, Stosunki wyznaniowe w Dąbrowie Górniczej w latach 1795-1914,
 5. Arkadiusz Rybak, Szkolnictwo elementarne na terenie Dąbrowy Górniczej w latach 1820-1914,
 6. Antonina Szybowska, Kultura Dąbrowy Górniczej od XIX wieku do 1918,
 7. Magdalena Cyankiewicz, Dąbrowa Górnicza w literaturze do 1918 roku,
 8. Aleksandra Namysło, Żydzi w Dąbrowie Górniczej w latach 1795 -1918,
 9. Dariusz Nawrot, Jacek Szpak, Życie codzienne w Dąbrowie w latach 1795 -1916.

 

Część II
Miasto

Lech Krzyżanowski – Nadanie praw miejskich Dąbrowie Górniczej – analiza historyczno–prawna.

 

Rozdział II
W II Rzeczypospolitej (1918-1939)

 1. Zygmunt Woźniczka, Ruch robotniczy – rewolucyjne tradycje 1918 -1939,
 2. Joanna Januszewska-Jurkiewicz, Życie społeczno-polityczne w Dąbrowie Górniczej w latach międzywojennych,
 3. Zenon Szmidke, Dąbrowski przemysł w latach 1914 -1939,
 4. Bogusław Krasnowolski, Przekształcenia urbanistyczne i architektoniczne w dobie II Rzeczypospolitej 1918 -1939,
 5. Ana Glimos-Nadgórska, Oświata i szkolnictwo w Dąbrowie Górniczej 1918 – 1939,
 6. Kamila Gęsikowska, Życie kulturalne w Dąbrowie Górniczej w okresie międzywojennym,
 7. Mariusz Trąba. Stosunki wyznaniowe w Dąbrowie Górniczej w latach 1914 – 1945,
 8. Aleksandra Namysło, Żydzi w Dąbrowie Górniczej w latach 1918 – 1939.

 

Rozdział III
II Wojna światowa

 1. Mieczysław Starczewski, Dąbrowa Górnicza podczas okupacji hitlerowskiej 1939 -1945,
 2. Aleksandra Namysło, Żydzi w Dąbrowie Górniczej w latach 1918 – 1939,
 3. Adam Frużyński, Dąbrowski przemysł w latach 1939 -1945.

 

Rozdział IV
W Polsce Ludowej (1945-1989)

 

 1. Kazimierz Miroszewski. Życie społeczno-polityczne w Dąbrowie Górniczej w okresie 1945-1956: Ludność i jej struktura społeczno-zawodowa: Administracja państwowa i samorządowa; Nurty polityczne,
 2. Zygmunt Woźniczka, Życie społeczno-polityczne w Dąbrowie Górniczej w okresie 1957 -1989,
 3. Mariusz Trąba, Życie religijne w Dąbrowie Górniczej w latach 1945 -1989,
 4. Katarzyna Sobota – Liwoch, Etnografia Dąbrowy Górniczej 1945 – 2014,
 5. Bogusław Krasnowolski, Urbanistyka i architektura Dąbrowy Górniczej w latach 1945-1989,
 6. Adama Frużyński, Przemysł w Dąbrowie Górniczej w latach 1945-1989,
 7. Łukasz Rutka, Hutnictwo szkła w Dąbrowie Górniczej w okresie 1945 -1989,
 8. Adam Fryc, Sport w Dąbrowie Górniczej od II połowy XIX wieku do 1989 roku,
 9. Miłosz Skrzypek, Kultura w Dąbrowie Górniczej 1945 -1989,
 10. Zygmunt Woźniczka, Życie codzienne w Dąbrowie Górniczej w latach 1945 -1989,
 11. Kazimierz Miroszewski, Zygmunt Woźniczka, Szkolnictwo w Dąbrowie Górniczej 1945 – 1989.

 

Rozdział V
W Polsce po 1990 roku

 

 1. Kazimierz Miroszewski, Życie społeczno-polityczne w Dąbrowie Górniczej w okresie 1990 -2002,
 2. Zygmunt Woźniczka, Życie społeczno-polityczne w Dąbrowie Górniczej w okresie 2003-2014,
 3. Mariusz Trąba. Życie religijne w Dąbrowie Górniczej w latach 1990-2013,
 4. Danuta Micur, Oświata i szkolnictwo w Dąbrowie Górniczej w latach 1990 -2014.