TAJEMNICZE OBRZĘDY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Podczas badań archeologicznych prowadzonych na terenie Dąbrowy Górniczej–Łośnia na działce należącej do Agaty i Darka Wójcików, położonej przy ulicy Ornej, na stanowisku nr 8 odkryto groby będące świadectwem obrzędowych pochówków zwierzęcych. W dzielnicy tej stwierdzono cztery pochówki krów. Trzy z nich były złożone w jamach zorientowanych w kierunku wschód – zachód. Groby były przykryte brukami kamiennymi albo potężnym głazem. Dwa ze szkieletów wykazują anomalie. Na stanowisku nr 2 (działka państwa Mysłowskich przy ulicy Ząbkowickiej) w okolicy głowy zwierzęcia znaleziono ołowianą ozdobę w formie niewielkiej podkówki. Szkielet młodej krowy pozbawiony był rogów, miał liczne cechy wskazujące na zaawansowane zmiany chorobowe zwierzęcia. Na podstawie badań zębów oraz skostnienia szkieletu kończyn można przypuszczać, że wiek krowy w chwili śmierci wynosił od 3,5–5 lat.
Ostatni ze szkieletów odsłonięty został w 2007 roku. Jama grobowa wyodrębniła się na głębokości 35 cm. Miała długość 125–130 cm, natomiast szerokość ok. 75 cm. Usytuowanie grobu było identyczne jak poprzednich – na osi wschód – zachód.
Odnaleziono tylko jeden krowi pochówek w usytuowaniu odmiennym od poprzednich, położony na osi północ – południe. Dodatkową cechą wyróżniającą było to, że nie przykryto go kamiennym brukiem.
Obecnie przygotowywana jest przez naukowców z PAN-u w Krakowie: Danutę Makowic–Poliszot i Bartłomieja Szymona Szmoniewskiego, oraz archeologa z Muzeum Miejskiego „Sztygarka” – Dariusza Rozmusa, publikacja poświęcona tym niezwykłym pochówkom.

DSC_0162 DSC_0163 DSC_0164 DSC_0165 DSC_0166 DSC_0168 DSC_0169 DSC_0170 DSC_0171