1. Arkadiusz Rybak – Rozwój terytorialny Dąbrowy Górniczej w XIX i XX wieku
 2. dr hab. Dariusz Rozmus – Znaleziska archeologiczne z obszaru Dąbrowy Górniczej
 3. dr hab. Dariusz Rozmus – Wczesnośredniowieczny ośrodek górnictwa i hutnictwa na terenie Dąbrowy Górniczej
 4. dr Bożena Czwojdrak – Dzieje obszaru dzisiejszej Dąbrowy Górniczej do końca XVI wieku
 5. Jarosław Krajniewski – Własność ziemska na obszarze dzisiejszej Dąbrowy Górniczej w XVII i XVIII wieku
 6. Dzielnice Dąbrowy Górniczej w XIX i XX wieku:
 • dr Jacek Malikowski – Gołonóg
 • dr hab. prof. UŚ Sylwester Fertacz – Ząbkowice
 • dr hab. Anna Glimos Nadgórska- Strzemieszyce Wielkie
 • dr hab. Anna Glimos Nadgórska – Strzemieszyce Małe
 • Gerard Kulej – Łosień
 • Gerard Kulej – Błędów
 • Gerard Kulej – Łęka
 • Gerard Kulej – Okradzionów
 • Jarosław Krajniewski – Trzebiesławice
 • Jarosław Krajniewski – Tucznawa
 • Jarosław Krajniewski – Antoniów
 • Jarosław Krajniewski – Sikorka
 • Jarosław Krajniewski – Ujejsce