TOM I

 1. Andrzej J. Wójcik, Wojciech Krawczyński – Wartości środowiska przyrodniczego Dąbrowy Górniczej
 2. Ryszard Chybiorz, Andrzej Tyc – Położenie geograficzne i administracyjne
 3. Ryszard Chybiorz, Andrzej Tyc – Ogólna charakterystyka geograficzna
 4. Włodzimierz Krieger – Budowa geologiczna i zagospodarowanie górnicze – głębokie podłoże i utwory karbonu
 5. Jerzy Cabała – Budowa geologiczna i zagospodarowanie górnicze -perm, trias, jura
 6. Jan Maciej Waga – Budowa geologiczna i zagospodarowanie górnicze – czwartorzęd
 7. Ryszard Chybiorz, Andrzej Tyc – Ukształtowanie powierzchni terenu
 8. Renata Dulias – Przeobrażenia antropogeniczne rzeźby terenu
 9. Maria Fajer – Gleby i ich użytkowanie
 10. Mieczysław Leśniok – Warunki klimatyczne i zanieczyszczenie powietrza
 11. Mariusz Rzętała – Wody powierzchniowe i podziemne
 12. Andrzej Czylok – Stan i przeobrażenia środowiska biotycznego
 13. Andrzej Czylok – Ochrona wartości przyrody. Przyroda ożywiona
 14. Ryszard Chybiorz, Andrzej Tyc – Ochrona wartości przyrody. Przyroda nieożywiona
 15. Oimahmad Rahmonov – Pustynia Błędowska – fenomen krajobrazu
 16. Urszula Myga-Piątek – Wartości krajobrazowe i walory turystyczne
 17. Andrzej J. Wójcik, Wojciech Krawczyński – Dąbrowa Górnicza a Zagłębie Dąbrowskie (charakterystyka geologiczno-geograficzna)