Oblicza Będzina w fotografii

wystawa czasowa 23. 02. – 02. 03. 2009 – 2 marca 2009 r.tego – 2 marca 2009 r.

Na niezbyt bogatym w publikacje albumowe Zagłębiu Dąbrowskim ukazały się dwie pozycje uzupełniające tę lukę. Są nimi albumy Będzin. Gród nad Czarną Przemszą oraz Dom wieczności – stan zachowany będzińskiego kirkutu. Obydwie zostały wydane staraniami Stowarzyszenia Wspierania Działań Twórczych ViaArte.

Autorzy książek – Robert GarstkaKrzysztof Michalski, zaprezentowali różne spojrzenia na Będzin, zarówno pod względem użytych technik fotograficznych jak i emocjonalnego podejścia do tematu.

Dom wieczności autorstwa Garstki jest dynamiczną, pełną ekspresji opowieścią o bardzo wąskim skrawku miasta – kirkucie na Wzgórzu Zamkowym. Zawarte w albumie fotografie w udany sposób łączą wartość dokumentacyjno – opisową (ważnym uzupełnieniem jest rys historyczny Jarosława Krajniewskiego) z walorami estetycznymi, pięknem nastroju i miejsca.

Z kolei Będzin. Gród nad Czarną Przemszą, będący pokłosiem kilkuletnich peregrynacji fotograficznych Michalskiego, jest opowieścią nostalgiczną, pełną poetyki, przedstawiającą Będzin za mgłą niedomówień i niedopowiedzeń. Zamieszczone w publikacji zdjęcia powstawały w latach 2000 – 2008 i są owocem artystycznej penetracji zakątków tego miasta. Będzin. Gród nad Czarną Przemszą jest pierwszym autorskim albumem artysty.

Obydwie publikacje są wyjątkowe, gdyż nikt dotychczas nie ukazywał miasta w ten sposób. Dzięki temu mogą stać się cennym nabytkiem dla wszystkich, którzy zafascynowani wyjątkową atmosferą Będzina kolekcjonują pamiątki i publikacje związane z miastem.

01 02 03 04 05