Przystępujemy do Programu: „Jaworznicka Rodzina Wielodzietna”

Przystępujemy do Programu:

„Jaworznicka Rodzina Wielodzietna”.

Projekt ma pomóc w promowaniu modelu oraz pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, wesprzeć sytuację finansową takich rodzin, a także zwiększyć szanse rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz zapewnić im szerszy dostęp do dóbr kultury i sportu. Program jest skierowany do wszystkich członków rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, zamieszkujących na terenie Jaworzna, bez względu na kryterium dochodowe.

http://www.jaworzno.pl/pl/nasze_miasto/jaworznicka_rodzina_wielodzietna

2013-07-10_10-48-52-318082_1000x