Straż pożarna – nowe zadania – nowe wyzwania

Wystawa dostępna w siedzibie Muzeum Miejskiego „Sztygarka”
od 21 kwietnia do 21 lipca

Wystawa przygotowana przez Anitę Wawrzyńską – Pastuszka i Dariusza Faleckiego z Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz Sebastiana Kosakowskiego z Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej.

straz01 straz02 straz03 straz04