Prace remontowe w Kopalni Ćwiczebnej zakończone

Prace remontowe w Kopalni Ćwiczebnej zakończone

W 2011 roku, dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, można było przeprowadzić prace remontowe w wyrobisku nadścianowym Kopalni Ćwiczebnej. Złożyła się na nie wymiana okładzin żelbetowych, wymiana i zabudowa rozpór drewnianych, stabilizujących odrzwia obudowy ŁP, oraz metalowych – dwustronnego działania, stabilizujących odrzwia obudowy.
Dzięki uprzejmości wykonawcy w wyrobiskach Kopalni pojawił się nowy element – obudowa poligonalna drewniana przy ścianie węglowej.
Na stanowisku urabiania ściany przy pomocy materiału wybuchowego wykonano  inscenizację wiercenia otworów strzałowych przy pomocy wiertarek górniczych o napędzie pneumatycznym i elektrycznym. Przywrócono świetność podajnikowi taśmowemu PTG 800, uszkodzonemu w wyniku zalania kopalni w minionych latach. Został on wsparty na nowych linach oraz kozłach prowadzących rolki, jego napęd zakotwiono w spągu, a taśmę napięto, pokazując jednocześnie metodę szycia w tego typu urządzeniach górniczych, transportujących węgiel w warunkach dołowych.
Zmienił się również wygląd wejścia do wyrobisk. Starą bramę zastąpiła nowa – w barwach zielono – czarnych, z insygniami górniczymi.
Dzięki powyższym pracom remontowym, obiekt górniczy liczący sobie 84 lata, został unowocześniony i znacznie zyskał na swojej turystycznej atrakcyjności.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia Kopalni Ćwiczebnej, tym bardziej że jest to najstarszy obiekt szkoleniowy górnictwa węglowego w Polsce.

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11