22 września – dzień bez biletu

Uczestniczymy w obchodach

Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

oraz

Europejskiego Dnia bez Samochodu


Współpraca

z  Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

 W ramach włączenia się Muzeum do obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz Europejskiego Dnia bez Samochodu w dniu 22.09.2011r. biletem wstępu  do Kopalni Ćwiczebnej oraz na wszystkie ekspozycje w naszym Muzeum będzie także skasowany bilet jednorazowy KZK GOP bądź opisany okresowy bilet KZK GOP.

etzt