Jubileusz w Bóbrce

W dniach 21-23 września 2011 roku przedstawiciele Muzeum Miejskiego „Sztygarka”, w osobie dyrektora Arkadiusza Rybaka i  Sebastiana Kosakowskiego – kierownika Działu Przyrody i Techniki, wzięli udział w obchodach jubileuszu 50–lecia Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Obchody rozpoczęły się częścią oficjalną oraz życzeniami dalszej owocnej pracy, składanymi przez liczne grono zaproszonych gości.

W drugim dniu jubileuszu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona właśnie działalności Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Z ramienia Muzeum Miejskiego „Sztygarka” został przedstawiony referat pt. „ Podziemna Trasa Turystyczna – Kopalnia Ćwiczebna w Dąbrowie Górniczej. Zagadnienia ochrony zabytków techniki górniczej”. Po zakończeniu sesji naukowej zaproszeni goście zwiedzali  muzeum i skansen, a podczas wieczoru integracyjnego  wymienili cenne doświadczenia związane z ochroną zabytków techniki.

     2 6 5 4 3