Strzemieszyce Małe – Srebrna Perła Dąbrowy Górniczej

„Strzemieszyce Małe – Srebrna Perła Dąbrowy Górniczej”, to trzecia z kolei publikacja dotycząca jednej z dzielnic miasta, przygotowana przez Muzeum Miejskie „Sztygarka” z okazji corocznych dożynek.

W obszerniejszej niż dotąd formie udało się zmieścić mini – monografię miejscowości od czasów średniowiecza aż po dzień dzisiejszy. Czytelnik, którym będzie zwłaszcza mieszkaniec małej strzemieszyckiej Ojczyzny, znajdzie tutaj podane w przystępnej formie niezbędne informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, geologii obszaru i występujących tutaj kruszców, w tym tytułowego srebra, odkryć archeologicznych, a także inne wiadomości archiwalne.

Autorami publikacji są pracownicy Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, Polskiej Akademii Nauk oraz znani regionaliści i  popularyzatorzy dziejów ziemi zagłębiowskiej.

strzemieszyce male – książka

Strzemieszyce Małe-foto okładki