Sztokholmska konferencja na temat metalurgii

z udziałem Muzeum Miejskiego “Sztygarka”

(Mining – Metallurgy – Metalwork Non – ferrous Metals – The Cultural History – An International Seminar in Stockholm May 5 – 7, 2011)

W dniach 5 – 7 maja 2011r. w Sztokholmie, pod patronatem Uniwersytetu z tego miasta, Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk oraz Jernkontoret – Szwedzkiego Towarzystwa Produkcji Stali,  odbyło się międzynarodowe seminarium poświęcone metalurgii metali nieżelaznych na przestrzeni wieków.  Wzięło w nim udział 17 uczestników z kilku krajów Europy, w tym ze Szwecji, Norwegii, Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji. Europę środkową reprezentowali prelegenci z Austrii, Polski i Czech. Aby zorientować czytelnika o zakresie wygłaszanych referatów, poniżej przedstawimy wybór tematyki wystąpień.

W programie konferencji znalazły się m. in. zagadnienia poświecone pradziejom. Chodzi w tym wypadku o początki alpejskiej metalurgii i górnictwa miedzi w epoce brązu (Gert Goldenberg, University of Innsbruck), a także o badania nad metalurgią miedzi w epoce brązu na Wyspach Brytyjskich (Simon Timberlake, Uniwersytet of Cambridge). Eva Hjärtner – Holdar z Swedish National Heritage Board  przedstawiła stan badań nad metalurgią miedzi w epoce brązu w Skandynawii.

Większą grupę wystąpień stanowiły referaty poświęcone okresowi średniowiecza, w tym czasom wikingów. Analizy zabytków metalowych z wikińskiego cmentarzyska w Gniezdowie dokonała profesor Natasza Eniosowa z Uniwersytetu Łomonosowa w Moskwie. Profesor Justin Bayley (The Historical Metallurgy Society United Kingdom)  przedstawiła brytyjskie zabytki wykonane z metali kolorowych, pochodzące z czasów wikingów. Dariusz Rozmus (Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej)  zaprezentował  zagadnienia metalurgii srebra i ołowiu na obszarze Dąbrowy Górniczej i okolic w XI i XII stuleciu. Początki metalurgii srebra w Czechach omówił Filip Velimsky z Instytutu Archeologii w Pradze, z kolei  technologię wytopu miedzi w XIII w. w norweskim Koppera przedstawił Arne Espelund (Norwegian University of Science and Technology), a tematykę odlewów metalowych w średniowieczu na Gotlandii zaprezentował Ny Björn Gustafsson ( Stockholm University ).

Interesującym zagadnieniem poruszanym na seminarium była grupa referatów związanych z badaniem zawartości wraków. I tak profesor Paul T. Craddock (The British Museum) zaprezentował wybrane zabytki z okresu nowożytnego w aspekcie handlu międzynarodowego. Profesor Dag Noreus (Stockholm University), główny organizator seminarium, omówił badania wraku Skaftö, a  Waldemar Ossowski (Centralne Muzeum Morskie) przedstawił badania oraz analizy dwóch wraków miedziowców z XV i XVI stulecia,  odnalezionych w Zatoce Gdańskiej.

Na koniec organizatorzy Seminarium zorganizowali wycieczkę do kopalni miedzi Koppartorp oraz na miejsce wytopu tego metalu w Tunaberg.

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką historii przemysłu na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, warto by zorganizować podobne międzynarodowe seminarium tutaj. Dzięki temu, możliwa będzie szersza polemika oraz porównanie wyników badań uzyskanych w różnych europejskich ośrodkach naukowych.

konf 02 konf01