Argenti fossores et alii

Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Katowicach,

Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego,

Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej,

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

zapraszają na 

KONFERENCJĘ

 Argenti fossores et alii.

Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śląska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek) 

konferencja2012

Katowice 24 i 25 października 2012

Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

slaskie

 Obrady toczyć się będą w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11, w sali 142.

Program konferencji

Dzień pierwszy – (24 października)

 

Otwarcie konferencji – godz. 11.00

I. Wokół źródeł:

 

1. dr Jacek Pierzak „Wczesnośredniowieczne zagłębie hutnicze z XI-XII wieku w świetle badań archeologicznych” (11.30-12.00)

2. dr Dariusz Rozmus „Elementy infrastruktury hutniczej na wczesnośredniowiecznych stanowiskach  do wytopu srebra i ołowiu na pograniczu obecnego Śląska i Małopolski” (12.00-12.30)

3. mgr Aleksandra Rogaczewska  „Zakres i sposoby pozyskiwania ołowiu na wczesnośredniowiecznej osadzie w Strzemieszycach Wielkich, stanowisko 2”  (12.30-13.00)

4. dr Czesław Hadamik „Średniowieczna osada produkcyjna w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w świetle archeologicznych badań sondażowych w 2008 roku (komunikat)”(13.00-13.20)

13.20- 14.00 – dyskusja

14.00-15.00 – przerwa 

5. dr Jerzy Sikora,  dr Anna Nierychlewska “Wczesnośredniowieczna osada ze śladami produkcji ołowiu w Przeczycach, gm. Mierzęcice” (15.00-15.30)

6. mgr Katarzyna Sobota-Liwoch „Wczesnośredniowieczne hutnictwo ołowiu i srebra w kontekście stanowiska nr 5 w Sosnowcu – Zagórzu” (15.30-16.00)

7. mgr Mariusz Dobrakowski “Osada wczesnośredniowieczna w Siewierzu” (16.00-16.20)

16.20-17.00 – Dyskusja, przerwa

8. dr Aldona Garbacz – Klempka, dr Dariusz Rozmus, mgr Joanna Tokaj “Skarb hutnika w świetle badań metaloznawczych” (17.00-17.30)

9. T. Karwan,  M. Karbowniczek, I. Suliga, D. Rozmus “Możliwości badawcze technik metalograficznych w opisie starych technologii hutniczych na przykładzie obiektów ze stanowisk archeologicznych metalurgii ołowiu w Łośniu i Zagórzu” (17.30-18.00)

10. mgr Leszek Chróst. „Pradziejowa niskotemperaturowa metalurgia na bazie pirolizy materii organicznej (torfu)” (18.00-18.30)

18.30-19.00 – Dyskusja

  

Dzień drugi  – 25 października, (od godz. 8.30)

 

II. Interpretacje

1. dr Barbara Butent-Stefaniak „Stan badań nad znaleziskami wczesnośredniowiecznych monet z pogranicza Górnego Śląska i Małopolski” (8.30-9.00)

2. dr Adam Kędzierski, Dariusz Wyczółkowski „Czy skarbach z Wielkopolski z końca XI i pierwszych lat XII wieku występowało srebro polskiego pochodzenia?” (9.00-9.30)

3. mgr Piotr Chabrzyk, mgr inż. Halina Młodecka „Czy w skarbach z Polski środkowej z końca XI wieku występowało srebro polskiego pochodzenia?” (9.30-10.00)

10.00-10.15 – Przerwa

4. prof. dr hab. Jerzy Rajman „Dziesięciny kościoła św. Małgorzaty. Próba wyznaczenia zasięgu zaplecza wiejskiego wczesnośredniowiecznego grodu w Bytomiu” (10.15-10.45)

5. Leszek Chróst „Ołowiowy ślad istnienia Wiślan odczytany z torfowisk obszaru kruszconośnego śląsko-małopolskiego” (10.45-11.05)

11.05 – 11.45 Dyskusja, przerwa


III. Konteksty (25 październik, od godz. 12.00)

1. prof. Jiří Macháček  „Raně středověká tržní osada v Kosticích (jižní Morava) – stříbro, olovo, mince” (12.00-12.30)

2. Mgr. Petr Hejhal, PhD., Mgr. Radek Bláha, Jan Skala “Nálezy olověných artefaktů z lokality Roudnice a okolí (11. století, východní Čechy)” (12.30-13.00)

3. dr hab. Stanisław Rosik „Przeoczone pogranicze. Uwagi nad specyfiką oglądu plemion i wspólnot regionalnych do przełomu XII/XII w. (na podstawie badań nad najdawniejszymi dziejami Śląska)” (13.00-13.30)

4. dr Dariusz Adamczyk (Niemiecki Instytut Historyczny) „Częścią jakiego systemu handlowego były ziemie Polski południowej w X w?.” (13.30-14.00)

5. Prof. dr hab. Marek Cetwiński „Karol Miarka pisze prequel „Księgi henrykowskiej”: między apokryfem a wychowaniem patriotycznym? Nieco o społecznej funkcji historii” (14.00-14.30)

14.30 – 15.00 Dyskusja

15.00 Dyskusja podsumowująca, zakończenie konferencji

 

Organizatorzy

pth

muzeum

swkz

us