II Poligon Poetów

Regulamin Turnieju Jednego Wiersza w ramach spotkania
POLIGON POETÓW

1.Organizatorem Turnieju  jest Dąbrowska Brygada Poetycka.
2.Konkurs adresowany jest do osób powyżej 15 roku życia. W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
3.Turniej odbędzie się dnia 11.10.2012 r. po prezentacji gości głównych w ramach projektu „Poligon Poetów”.
4.Jedyną formą uczestnictwa w konkursie jest osobista prezentacja wiersza podczas Turnieju.
5.Uczestnik prezentuje wiersz własnego autorstwa, napisany w języku polskim, nie nagradzany na innych konkursach oraz nie drukowany w czasopismach literackich ani  w publikacjach książkowych.
6.Do udziału w Turnieju będą dopuszczeni autorzy po uprzedniej rejestracji, której  będzie można dokonać   w  dniu Turnieju w godz. 16.45 – 16.55. Podczas rejestracji należy przedstawić dowód tożsamości (lub legitymację szkolną)  i przekazać Organizatorowi 3 egzemplarze utworu, który będzie prezentowany w konkursie, w formie wydruku komputerowego.
7.Wstępne zgłoszenia udziału można przesłać  drogą elektroniczną na adres poligonpoetow@op.pl (zgłoszenie to należy potwierdzić w dniu Turnieju, patrz punkt. 6).
8.Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.
9.Wiersze będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora.
10.Wysokość nagrody wynosi: 100 zł. Jury ma prawo do wskazania więcej niż jednego laureata.
11.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikowania nagrodzonego tekstu bez honorarium, jak również prawo udostępniania go w prasie, radiu, telewizji bez konieczności ubiegania się o zgodę autora.
12.Sprawy sporne oraz nie objęte Regulaminem rozstrzyga Jury oraz Organizator.

Zwycięzcami Turnieju Jednego Wiersza, rozegranego 11 października podczas II Poligonu Poetów, zostali:

I nagroda – Wiktoria Szumiata (50 zł),
I wyróżnienie – Daria Dziedzic (30 zł),
II wyróżnienie – Grzegorz Kazibudzki  (20 zł).

Poligon Poetów 11.10.2012- plakat

1 2 3 4 5 6 7 8 9