III Sympozjum Zagłębiowskie

Muzeum w Sosnowcu
oraz
Klub Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego
zapraszają na

XIII Sympozjum Zagłębiowskie
im. Jana Przemszy -Zielińskiego

14 czerwca 2012 r. , godz. 10.30
w gmachu Muzeum w Sosnowcu (Pałac Schöna), ul. Chemiczna 12

Patronat honorowy
Prezydent Miasta Sosnowca
Kazimierz Górski

Program:

10.30-10.40 – Powitanie uczestników – mgr inż. Bolesław Ciepiela, Wiceprezes Klubu Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego oraz mgr Zbigniew Studencki, dyrektor Muzeum

10.40-10.50 – Przekazanie sponsorom wydawnictwa „Zagłębiowskie szkice monograficzne”

10.50-12.00 – Referaty

Uwarunkowania tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego
prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka

Wkład elit intelektualnych Zagłębia Dąbrowskiego w rozwój nauki i kultury Polski oraz świata
mgr Jerzy Talkowski

Twórcy kultury duchowej i materialnej Zagłębia Dąbrowskiego oraz przykłady starań o zachowanie ich spuścizny
dr med. Andrzej Kopliński

Sosnowiczanie w powstaniach śląskich
dr Małgorzata Śmiałek mgr Zbigniew Studencki

12.00-12.45 – DYSKUSJA

12.45-13.00 – Podsumowanie obrad – mgr inż. Jan Kmiotek, prezes Klubu Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego