Bogactwo ze srebra i ołowiu płynące

Bogactwo ze srebra i ołowiu płynące
24 stycznia – 26 lutego 2018 r.
Oddział Muzeum w Chrzanowie
„Dom Urbańczyka”, Aleja Henryka 16, Chrzanów

Pogranicze Górnego Śląska i Małopolski to obszar bardzo zmieniony przez działalność człowieka. Początki tych intensywnych zmian w środowisku naturalnym o charakterze antropogenicznym sięgają wczesnego średniowiecza. Związane są one z górnictwem i hutnictwem kruszcowym. Podstawą górnictwa były, w pewnym zakresie nadal są, rudy cynku i ołowiu, zawierające w swoim składzie domieszkę związków srebra. Złoża rud cynku i ołowiu należą do szeroko występującej w różnych miejscach na świecie. Nie brak również na tym terenie rud żelaza.

Z eksploatacji rud metali od wieków pozyskiwano duże dochody ponieważ było to intratne zajęcie, najpierw objęte regaliami królewskimi, potem monopolem państwa. Nie dziwi zatem odkrywanie skarbów na terenach , na których prowadzona była taka działalność. Dowodem bogactwa tych terenów jest w na pewno odkrycie tzw. skarbu hutnika z Łośnia i tak może być, z dużym prawdopodobieństwem w przypadku skarbu z Czyżówki. Oba te skarby pokazujemy na wystawie.

Prezentowana wystawa została zrealizowana ze zbiorów Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej i Muzeum w Chrzanowie im. I. i M. Mazarakich. Wykorzystuje ona fragmenty wystawy pt. Oblicza św. Wojciecha przygotowanej przez Joannę Tokaj i dr. Dariusza Rozmusa z Muzeum „Sztygarka”, która była już prezentowana w wielu miejscach i ukazuje pewną część wczesnośredniowiecznego skarbu odkrytego w 2006 r. w Łośniu (k. Dąbrowy Górniczej) i złożonego z ponad 1000 denarów Władysława II i Bolesława Kędzierzawego. Wystawa została przystosowana do ekspozycji w Muzeum Chrzanowie i uzupełniona zabytkami z tej instytucji (ołowiane ozdoby łużyckie i nowożytny skarb z Czyżówki). Wystawie nadano też w związku z tym inny tytuł – „Bogactwo ze srebra i ołowiu płynące”.

Info ze strony Muzeum w Chrzanowie