spotkanie barbórkowe 2017

Dnia 4 grudnia w budynku Muzeum Miejskiego Sztygarka odbyło się spotkanie Barbórkowe emerytowanych górników z Kopalni Paryż oraz pracowników Kopalni Ćwiczebnej. W czasie spotkania uczestnicy wspominali swoją dawną pracę oraz oglądali archiwalne filmy.