Tajemnice Smoczej Jamy

dr Beata Kwiatkowska – Kopka
„Tajemnice Smoczej Jamy na Wawelu”.
14.04.2016 r., godz. 17.00

Jak powstała smocza jama i skąd wzięła się jej nazwa?
Czy smok wawelski istniał naprawdę?
Czy kiedyś zamieszkiwali ją ludzie?

Podczas wykładu zostanie zaprezentowana złożona problematyka tej niezwykłej jaskini, bowiem w tym miejscu splatają się nierozerwalnie materialne i niematerialne ślady przeszłości wzgórza wawelskiego. Rozważania będą dotyczyły historii powstania pieczary z geologicznego punktu widzenia, najstarszych śladów obecności człowieka na Wawelu i potencjalnych możliwości użytkowania groty w przeszłości; flory i fauny; historii penetracji i badań wnętrza jaskini oraz legendy i tradycji związanych  ze smokiem wawelskim.

Naszym gościem będzie dr Beata Kwiatkowska – Kopka – archeolog – mediewista, pracownik Zamku Królewskim na Wawelu, sprawująca, między innymi, pieczę nad Smoczą Jamą.

zajawkab