XVI Zakończenie Sezonu Motorowego „Z Jurajskim Maślakiem”

W dniu 10.10.2015 r . Kopalnię Ćwiczebną oraz Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej odwiedzili uczestnicy XVI Zakończenia Sezonu Motorowego „Z Jurajskim Maślakiem”, organizowanego przez Zarząd Oddziału PTTK w Dąbrowie Górniczej oraz Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej z metą w „Eurocempingu Błędów”.

Zmotoryzowani uczestnicy zwiedzili ekspozycje muzealne oraz wyrobiska Kopalni Ćwiczebnej gdzie zapoznali się z nowocześnie przygotowaną multimedialną trasą turystyczną wykonaną w ramach „Parku Tematycznego Kopalnia Ćwiczebna”

Oparta na prezentacjach multimedialnych oraz nowoczesnej narracji trasa turystyczna wzbudziła wielkie zainteresowanie uczestników oraz bardzo pochlebne opinie kierowane do twórców koncepcji w/w trasy.

Sebastian Kosakowski

jurajski maslak001 jurajski maslak002 jurajski maslak003 jurajski maslak004 jurajski maslak005 jurajski maslak006 jurajski maslak007 jurajski maslak008 jurajski maslak009 jurajski maslak010 jurajski maslak011 jurajski maslak012 jurajski maslak013 jurajski maslak014 jurajski maslak015 jurajski maslak016 jurajski maslak017