Edukacja ma wymiar sztuki

Edukacja ma wymiar sztuki
Wystawa prac uczniów i ich nauczycieli, studentów i wykładowców.

W Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej od 12 kwietnia do 23 czerwca 2013 r. prezentują swoje prace:

Techniczne Zakłady Naukowe
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach Filia w Cieszynie

Wernisaż (uroczyste otwarcie wystawy)  12 kwietnia br. o godz. 17.00 w Muzeum Miejskim „Sztygarka” połączony z promocją szkoły.

Wystawa pokazuje osiągnięcia młodych ludzi, którzy rozpoczynają przygodę ze sztuką na różnych szczeblach edukacji. Jest jednocześnie prezentacją twórczości nauczycieli i wykładowców o znaczącym dorobku artystycznym.
Punktem wyjścia jest szkoła średnia – Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej. Uczniowie pod okiem pedagogów tworzą pierwsze projekty, grafikę komputerową, rysują i malują. Przygotowują się do zawodu, ale też myślą o dalszej edukacji. Mogą ją kontynuować w szkołach wyższych. Jedną z możliwości jest podjęcie nauki na uczelniach o kierunkach artystycznych. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach Filia w Cieszynie to znaczące uczelnie, które dają możliwości kreatywnego rozwoju w różnych obszarach nauki oraz sztuki. Osiągnięcia studentów obu uczelni są dobrze znane w środowisku. Uczniowie Technicznych Zakładów Naukowych, a także ich rówieśnicy oraz rodzice i opiekunowie mogą bez wyjeżdżania z domu zobaczyć efekty pracy studentów i inspirować się twórczością starszych kolegów i ich mistrzów.

Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej to szkoła dająca duże możliwości. Uczniowie rozwijają swój potencjał przez naukę oraz sztukę (sztuki wizualne, teatralne, filmowe, kabaretowe). Na ekspozycję TZN-u składają się prace wykonane głównie na kierunku technik organizacji reklamy, który istnieje w szkole dopiero trzeci rok. W roku szkolonym 2013/2014 pierwsi uczniowie tego kierunku zdawać będą egzamin zawodowy i maturę. Dalszy rozwój osobisty podejmą na uczelniach wyższych lub w pracy zawodowej, jako kreatywni i dobrze przygotowani pracownicy reklamy, marketingu, czy PR. Na ekspozycji znajdują się również prace uczniów uczęszczających na inne kierunki np. technik informatyk. Pokazanie na jednej wystawie prac starszych kolegów z dwóch różnych uczelni ma wskazać na możliwości dalszego rozwoju, zgodnego z indywidualnymi predyspozycjami i możliwościami socjalnymi.

Na ekspozycji znajdują się prace: rysunek, liternictwo, kompozycja, projektowanie graficzne, fotografia oraz grafika komputerowa.

Nauczyciele prowadzący: Sylwia Nowak,  Monika Tobiańska-Porc, Anna Szczerba, Marta Wiltosińska, Grażyna Zabiegała, Danuta Porc, Zenon Kociołek, Krzysztof Sulej.Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Filia w Cieszynie

Wydział Artystyczny przygotował prace wykonane w różnorodnych technikach graficznych, takich jak: akwaforta, akwatinta, linoryt, gipsoryt, sucha igła, mezzotinta, litografia, algrafia, sitodruk, monotypia, druk cyfrowy, techniki eksperymentalne oraz instalacja graficzna.

Prace prezentują  wybrani studenci z poszczególnych pracowni graficznych z kierunku Grafika oraz Edukacja Artystyczna.
W wystawie wezmą udział pracownicy
– prof. zw. Eugeniusz Delekta
– prof. UŚ dr hab. Józef Knopek
– prof. UŚ dr hab. Joanna Piech-Kalarus
– prof. UŚ kwal. II st. Leszek Zbijowski
– dr hab. Krzysztof Pasztuła
– adi. Jarosław Skutnik
– dr Jerzy Pietruczuk
– dr Krzysztof Bąk
– dr Adam Czech
– mgr Natalia Pawlus
– mgr Anna Wajda-Oczko


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Dziekan Wydziału Projektowego – adj. dr Anna Machwic
Prodziekan Wydziału Projektowego – adj. dr Zbigniew Furgaliński

Katedra Form Przemysłowych
– prof. zw. Manuel Sabalczyk
– kwal. II st. Jerzy Wuttke, prof. ASP
– dr hab. Adam Pociecha, prof. ASP
– adj. dr Andrzej Sobaś
– adj. dr Andrzej Klisz
– kwal. I st. Stefan Szawica
– adj. dr Anna Kmita
– adj. dr Agata Chmielarz
– st. wykł. dr Damian Pietrek
– st. wykł. mgr Jacek Sarapata
– asyst. mgr Jadwiga Rataj
– asyst. mgr Justyna Szulc-Więcek
– asyst. mgr Małgorzata Tatoj

Katedra Komunikacji Wizualnej
– prof. zw. Michał Kliś
– prof. zw. Jan Dubiel
– dr hab. Ewa Stopa-Pielesz, prof. ASP
– adj. dr Zbigniew Furgaliński
– adj. dr Justyna Kucharczyk
– st. wykł. Piotr Bąk
– wykł. mgr Agnieszka Nawrocka
– mgr Adam Michen
– mgr Marcin Wysocki
– mgr Anna Lorenc


Dodatek

Współczesna pedagogika dąży do stworzenia atmosfery zaufania ucznia do nauczyciela, bez względu na stopień edukacji, na którym się on znajduje. Nauczanie poprzez dawanie przykładu, stawianie wymagań, ale i motywowanie do podejmowania stale nowych wyzwań wkracza do standardu. Nauczyciel-wykładowca dawnej szkoły opartej na rygorystycznym nakazie posłuszeństwa dla mistrza nie ma już racji bytu. Relacja uczeń-nauczyciel to niezwykła więź, która się wytwarza podczas procesu kształcenia umiejętności, ale i osobowości. Dobra edukacja ma dziś wymiar sztuki. Jej przełożeniem jest efekt końcowy, satysfakcjonujący nie tylko zainteresowane podmioty. Wystawa w dąbrowskiej „Sztygarce” ukazuje możliwości jakie daje kształcenie przez sztukę, ale i dla sztuki.

Beznazwy-1

  IMG_0976 IMG_0975 IMG_0973   IMG_0972 IMG_0971 IMG_0967 IMG_0966 IMG_0964 IMG_0963 IMG_0961 IMG_0959 IMG_0954 IMG_0952 IMG_0947 IMG_0944 IMG_0939 IMG_0938 IMG_0935 IMG_0933 IMG_0932 IMG_0926 IMG_0925

>