PRZYRODA I HISTORIA DĄBROWY GÓRNICZEJ

Sesja popularno-naukowa dla uczniów dąbrowskich szkół

23 października 2014 r., godz. 12.00 – 14.20

Sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej


12.00 – Przywitanie uczestników spotkania przez dyrektora Muzeum Miejskiego „Sztygarka” Arkadiusza Rybaka

Słowo wstępne Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniewa Podrazy

Referaty:

12.20 – dr Wojciech Krawczyński, „Skamieniałości piaskowców z Gołonoga”

12.40 – dr hab. Urszula Myga-Piątek, „Krajobrazy Dąbrowy Górniczej”

13.00 – mgr Sebastian Kosakowski, „Przewodnik przyrodniczo-historyczny Dąbrowy Górniczej”

13.20 – 13.40 – przerwa

13.40 – mgr Magdalena Cyankiewicz, „Dąbrowa Górnicza na kartach literatury”

14.00 – ks. dr. Mariusz Trąba, „Stosunki wyznaniowe w Dąbrowie Górniczej w XIX i XX wieku”

14.20 – zakończenie i podsumowanie Sesji

004 006 007 008 010 011 012 013 018 022 024 026 028 029 030 032 033 036 039