Wielki piknik w Gołonogu

w ramach VII Metropolitalnego Święta Rodziny
„Rodzina miłością wielka”

24.05.2014, godz. 12.00-20.00

Muzeum Miejskie „Sztygarka” włączyło się w obchody tegorocznego „Święta Rodziny”, podkreślając jednocześnie szczególny charakter roku 2014, który to został ogłoszony, mocą Uchwały Rady Miejskiej, Rokiem Legionów.

Ubrani w mundury legionistów młodzi chłopcy zapraszali swoich rówieśników do zaimprowizowanego Biura Werbunkowego, w którym można było zaciągnąć się do polskiego wojska. Otrzymywali ulotki informujące ich o warunkach wstąpienia do Legionów i stanowisku prawnym Legionistów. Można się było z nich dowiedzieć, że legioniści pozostają pod ochroną prawa międzynarodowego i nie można ich traktować jako buntowników, pobierają żołd, otrzymują żywność, umundurowanie i uzbrojenie. Ich rodziny otrzymują zapomogi z funduszy państwowych, a inwalidzi, którzy w służbie wojskowej utracili zdolność zarobkowania, mają prawo do zaopatrzenia, a także bezpłatnego leczenia w każdym wojskowym szpitalu oraz wielu uzdrowiskach.

Ochotnicy, po podaniu informacji o sobie, w tym opisu dotyczącego wzrostu, włosów, oczu, nosa, ust, znaków szczególnych, wyznania, urodzenia, jak również przynależności do gminy i powiatu, otrzymywali z rąk oficera werbunkowego KARTĘ WOJSKOWĄ Legionu Polskiego.

20140524_122517 20140524_123425  Legiony_ulotkaLegiony_karta_wojskowa