Spotkanie podsumowujące stan prac

nad „Monografią Dąbrowy Górniczej”

 

W dniu 4 czerwca 2014 roku, w godzinach 17.00 – 20.00, w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. T. Kościuszki w Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie autorów wszystkich trzech tomów publikacji z władzami miasta oraz przedstawicielami Wydawnictwa, którym jest Muzeum Miejskie „Sztygarka”. Obecni również byli redaktorzy artykułów oraz zainteresowani mieszkańcy.

Spotkanie przebiegało według następującego porządku:

– Powitanie – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Paweł Duraj

– Zabranie głosu przez Prezydenta Miasta Zbigniewa Podrazę

– Prezentacja stanu prac nad Monografią Dąbrowy Górniczej – dyrektor Muzeum Miejskiego „Sztygarka” Arkadiusz Rybak

– dr hab. Jerzy Cabała, prezentacja zagadnień geologicznych dotyczących Dąbrowy Górniczej

– prof. dr hab. Andrzej Czylok, Charakterystyka środowiska przyrodniczego Dąbrowy Górniczej

– Dyskusja/wolne wnioski.

DSC_0253 DSC_0254 DSC_0255 DSC_0257 DSC_0259 DSC_0261 DSC_0265 DSC_0266 DSC_0271 DSC_0276 DSC_0278 DSC_0279 DSC_0280 DSC_0281 DSC_0284 DSC_0285 DSC_0286