Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie
,,Dąbrowska rodzina dawniej i dziś”

Cele konkursu:

– poznawanie historii lokalnej, rodzinnej
– promocja rodziny i wartości z nią związanych
– nawiązywanie więzi rodzinnych, także ogólnospołecznych
– kształtowanie postaw patriotyzmu lokalnego, świadomości przynależności regionalnej.

Terminy:

W Muzeum Miejskim ,,Sztygarka” można oglądać wystawę ,,Dąbrowa na starej fotografii”, która nawiązuje do formy konkursu ,,Dąbrowska rodzina dawniej i dziś”.

01.06.2014 r. – finał konkursu ,,Dąbrowska rodzina dawniej i dziś” w CH Pogoria w Dąbrowie Górniczej.

Prace konkursowe ocenia komisja konkursowa w składzie:
Arkadiusz Rybak – dyrektor Muzeum Miejskiego ,,Sztygarka”,
Gabriela Vozsnak – kustosz Działu Historii Muzeum Miejskiego ,,Sztygarka”,
Magdalena Cyankiewicz – kustosz Muzeum Miejskiego ,,Sztygarka”.

Regulamin konkursu

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych (bez ograniczeń wiekowych) z terenu Dąbrowy Górniczej. Każdy uczestnik składa jedno dawne i jedno współczesne zdjęcie członka swojej rodziny bądź zdjęcie rodzinne, w oryginałach lub skanach, w rozdzielczości minimum 300 DPI, osobiście lub na maila: m_sztygarka@interia.pl. Zdjęcia archiwalne podlegają zwrotowi, mogą także zostać przekazane do zbiorów Muzeum. Można również składać pamiętniki, albumy rodzinne dawne i współczesne, w oryginałach lub ich skanach, także w rozdzielczości minimum 300 DPI. Najlepsze prace konkursowe zostaną zaprezentowane na ekspozycji czasowej w CH „Pogoria” oraz na stronie internetowej Muzeum w zakładce Monografia. Najlepsze trzy prace otrzymają także nagrody rzeczowe.

Osoba do kontaktu: Gabriela Vozsnak, tel. (32) 2623695, 507035663

Arkadiusz Rybak
Dyrektor Muzeum Miejskiego ,,Sztygarka”

VII Święto Rodziny, program