Dąbrowa Górnicza na kartach historii

W sierpniu 2016 roku minie 100 lat od otrzymania przez Dąbrowę Górniczą praw miejskich. Obchody tej okrągłej rocznicy zostaną uczczone między innymi przez wydanie nowej monografii miasta (poprzednia, Wacława Długoborskiego, powstała w 1976 roku) nad którym pieczę przejęło Muzeum Miejskie „Sztygarka”, a patronat objął Uniwersytet Śląski w Katowicach. Całe przedsięwzięcie finansuje Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, który również udostępnił posiadane u siebie materiały, bardzo pomocne przy tworzeniu tego typu dzieła: mapy, plany, zdjęcia, schematy itp.

W związku z planowanym powstaniem książki odbyły się do chwili obecnej dwa spotkania: z przedstawicielami władz miasta i pracownikami naukowymi – autorami tekstów – 21 lutego 2013, oraz mieszkańcami Dąbrowy Górniczej – hobbystami pasjonującymi się jej historią, będącymi w posiadaniu dokumentów i pamiątek związanych z miastem i jego dzielnicami – 25 kwietnia 2013 roku. Każdy z uczestników spotkania dostał szansę, by zaistnieć w najnowszej publikacji o swoim mieście.

W czerwcu 2014 roku ma odbyć się kolejne „otwarte” spotkanie z autorami, redaktorami i zainteresowanymi mieszkańcami (najprawdopodobniej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej), podsumowujące stan prac na „Monografią Dąbrowy Górniczej”. Przy okazji zostaną też wygłoszone okolicznościowe wykłady, dotyczące zagadnień geologicznych oraz środowiska przyrodniczego naszego miasta.

Owocem pracy nad monografią są już powstałe teksty, zdjęcia, nowe mapy. Wiemy na pewno, że publikacja będzie się składała z trzech tomów. Pierwszy z nich przedstawi środowisko przyrodniczo-administracyjne Dąbrowy Górniczej, drugi – jej historię, począwszy od XII-wiecznej osady hutniczej, a trzeci tom ukaże historię dzisiejszych dzielnic miasta.

Osoby zainteresowane szczegółowo tematem odsyłam do zakładki, w której zamieszczone są tytuły poszczególnych rozdziałów oraz nazwiska ich autorów. Niemniej ostateczny kształt monografii może jeszcze ulec niewielkim zmianom. Właśnie Państwa sugestie mogą mieć na nie wpływ. Pomimo iż za zaprojektowanie i opracowanie redakcyjne, ostateczny kształt tekstów źródłowych oraz przygotowanie do druku odpowiedzialne jest Muzeum Miejskie „Sztygarka”, każdy ma szansę zaistnieć i twórczo uczcić 100. rocznicę powstania Dąbrowy Górniczej.


Serdecznie zapraszamy do współpracy!