2014 – Rok Legionów Polskich

Mocą Uchwały Nr XXXV/692/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 26 marca 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. DZ. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta

ustanowiono w Dąbrowie Górniczej rok 2014 Rokiem Legionów Polskich.