I Barbórka Muzealna

W dniu 11 grudnia 2008 roku odbyła się I Barbórka Muzealna. Obchody rozpoczęły się w kościele pw. św. Barbary przy ulicy Górniczej. Ks. proboszcz Wojciech Stach odprawił mszę św., na której zgromadzili się zaproszeni górnicy dawnej kopalni „Paryż”, poseł na sejm Beata Małecka-Libera, prezydent miasta Zbigniew Podraza oraz poczty sztandarowe gminy Dąbrowa Górnicza, kopalni dolomitów w Ząbkowicach, KWK „Kazimierz-Juliusz”, Zespołu Szkół Zawodowych „Sztygarka”.

Następnie zgromadzeni goście przeszli uroczystą procesją pod figurę św. Barbary znajdującą się przed wejściem do Kopalni Ćwiczebnej, gdzie powitał ich gospodarz obiektu dyrektor Arkadiusz Rybak. Ks. proboszcz dokonał obrzędu poświęcenia, po czym głos zabrali poseł Beata Małecka-Libera, prezydent Zbigniew Podraza, wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach Mirosław Koziura, zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach Zbigniew Jarmołowicz oraz Bronisław Jop. W tle przygrywała ubrana w stroje górnicze Miejska Orkiestra Dęta.

Zebrani goście wykonali pamiątkowe zdjęcia i przeszli do Muzeum Miejskiego „Sztygarka”, gdzie zwiedzili fotograficzną wystawę okolicznościową.

Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na górniczą zabawę, która odbyła się w auli Zespołu Szkół Zawodowych „Sztygarka”. Biesiadę prowadził zespół „Hajer kapela”, który zaoferował zebranym szereg zabaw i żartów związanych z pracą górnika.

 

1 2 3 4 4a 5 6 7 8 9 10 11 12