W dniu 9 kwietnia 2008 r. w Muzeum Miejskim „Sztygarka” odbyła się VI edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Regionie. Brały w nim udział szkoły ponadgimnazjalne z terenu Dąbrowy Górniczej. Organizatorem był Zespół Szkół Budowlanych – dyrektor Lidia Makuła, Muzeum Miejskie „Sztygarka” – dyrektor Arkadiusz Rybak i doradca metodyk dla nauczycieli historii Patrycja Kopcińska. Wiedzę historyczno – archeologiczną młodzież mogła posiąść w Muzeum podczas bezpłatnych lekcji muzealnych, realizowanych w celach konkursowych. Prowadziły je pracownice Działu Historii Muzeum –  Danuta Micur, Karolina Szymkowska i Joanna Tokaj.  Jedno z zadań dotyczyło ustnej prezentacji techniki i metod wybijania srebrnych monet w okresie średniowiecza. Wypowiedź ustna połączona była z tematycznym pokazem. Specjalnie na tę okazję uczniowie wystąpili w strojach średniowiecznych, samodzielnie przygotowanych.

W konkursie wzięły udział cztery szkoły ponadgimnazjalne: Techniczne Zakłady Naukowe, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Budowlanych i II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego.

 

I miejsce zdobył Zespół Szkół Ekonomicznych

Jury zasiadało w składzie:

Jolanta Wójcik – inspektor  z Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego,

Patrycja Kopcińska – doradca metodyk historii,

Danuta Micur, Gabriela Vozsnak – Muzeum Miejskie „Sztygarka”

1 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2