Warsztaty dla nauczycieli

 

Jedną z form działalności merytorycznej Muzeum jest działalność edukacyjna, skierowana przede wszystkim do szkół, młodzieży i nauczycieli.

W lutym odbyły się warsztaty dla uczących historii, biologii, geografii i przyrody z terenu Dąbrowy Górniczej i Zagłębia Dąbrowskiego. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów, w trakcie których została zaprezentowana wiedza dotycząca genezy, rozwoju górnictwa i hutnictwa z terenu Zagłębia od schyłku XVIII wieku, a także z zakresu etnografii ludowej. Wykładom towarzyszyły prezentacje multimedialne, a ich dopełnieniem było zwiedzanie ekspozycji muzealnych

warsztaty nauczycieli