„W 145 rocznicę Powstania Styczniowego w Zagłębiu Dąbrowskim” 

Tematyka Powstania Styczniowego nie jest tematem nowym, nigdy wcześniej nieporuszanym w ramach prac muzealnych w Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. W ramach pracy Działu Historii od kilku lat  prezentowana jest wystawa o charakterze stałym, poświęcona Powstaniu Styczniowemu (1863 r.). Do tej pory można było na niej zobaczyć m. in.: schematy i plansze ukazujące działania powstańcze na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, wiele eksponatów takich jak: mundury żołnierskie, różnego rodzaju broń oraz liczne pamiątki po powstańcach. Dodatkowo ekspozycja urozmaicona była o liczne informacje merytoryczne, mające na celu zapoznanie zwiedzających z tematyką wystawy.

W roku 2008 mija 145 rocznica Powstania Styczniowego. Powstanie to, przypomnijmy, było polskim zrywem narodowo – wyzwoleńczym przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Swym zasięgiem objęło istniejące wówczas Królestwo Polskie i tzw. ziemie zabrane – Białoruś, Litwę i część Ukrainy. Z terenu Zagłębia Dąbrowskiego do historii przeszły działania partyzanckie związane ze zdobyciem dworca w Sosnowcu (pierwsza zwycięska bitwa w powstaniu styczniowym na ziemiach polskich) oraz wcześniejsze zdobycie przez Apolinarego Kurowskiego dworca w Maczkach, tzw. granicy (od Maczek przez Modrzejów i Sosnowiec aż po Czeladź). Należy ponadto pamiętać, że w Zagłębiu Dąbrowskim i jego okolicach istniał plan koncentracji oddziałów, a jego głównymi punktami były: Będzin, Dąbrowa Górnicza, Żarki oraz Myszków.

Właśnie z okazji zbliżającej się rocznicy pracownicy Muzeum Miejskiego „Sztygarka” postanowili dotychczas niezmienianą ekspozycję uzupełnić o nowo wypożyczone eksponaty.

Samo ich wypożyczenie też nie było standardową muzealna pracą, ponieważ po raz pierwszy na tak liczną skalę użyczono eksponaty z prywatnej kolekcji. Nasze Muzeum pragnęłoby tym samym zapoczątkować owocną współpracę z hobbistami oraz prywatnymi kolekcjonerami, których w przyszłości zapraszamy do wspólnych działań mających na celu propagowanie dobra ziemi zagłębiowskiej.

 Nowo uzyskane eksponaty, które prezentujemy na wystawie, to przede wszystkim: 7 sztuk karabinów kapiszonowych (m. in.: piechoty francuskiej z 1777 roku, tzw. Lorenc, piechoty pruskiej), 5 sztuk pistoletów skałkowych i kapiszonowych, 9 sztuk broni systemu Lafaucheux, czyli pierwsze ładowane od tyłu rewolwery, pistolety oraz broń biała – bagnety i prochownice. Dodatkowo zwiedzający dostrzeże na ekspozycji odlewnice do kul, kule armatnie czy małą armatkę z powstania, tzw. sygnałówkę. Wszystkie te przedmioty, a jest ich ponad pięćdziesiąt sztuk, zostały użyczone dla Muzeum bezpłatnie.

Wystawę „W 145 rocznicę Powstania Styczniowego w Zagłębiu Dąbrowskim” można oglądać w Muzeum Miejskim „Sztygarka” od 14 stycznia 2008 roku do końca lutego 2008 roku.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.

                                                                            Katarzyna Sobota