Astronomiczny Klub Dyskusyjny (AKD) w Dąbrowie Górniczej

Cel działania:
Podstawowym celem działania AKD jest szukanie niejasności w wyjaśnianiu zjawisk astronomicznych w zakresie zjawisk widzialnych i odczuwalnych na Ziemi.
Zakres działania:
Organizowanie otwartych spotkań dyskusyjnych na tematy proponowane w rocznym planie pracy i inne zgłoszone dodatkowo w trakcie spotkań.

Proponowane terminy spotkań:
Każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca o godzinie 16:00

Proponowane tematy spotkań i dyskusji na rok 2009/2010

Księżyc
1.Podczas którego z miesięcy księżycowych Księżyc obiega Ziemię o 3800?
2.Jakie przyczyny powodują, że Księżyc zwraca się ku Ziemi zawsze jedną stroną?
3.Czy Ziemia z Księżycem tworzy układ obiegający się wokół wspólnego środka ich masy?
4.Doba księżycowa – co to jest i jaki jest rzeczywisty czas jej trwania?
5.Jak wygląda Księżyc w pełni, na zdjęciu wykonanym w Australii lub innym miejscu na półkuli południowej?

Ziemia
1.Czy orbita Ziemi to rzeczywiście elipsa?
2.Dlaczego pory roku mają różne czasy ich trwania?
3.Dlaczego doba słoneczna jest dłuższa od doby gwiazdowej?
4.Co to jest czas gwiazdowy i do czego służy?
5.Dlaczego wyeliminowano ruch nachylenia osi ziemskiej, wprowadzony przez Kopernika?

Inne:
W jaki sposób praktycznie wyznacza się „punkt barana”.

Kosmos:
1.Czy możliwe jest naukowe wyjaśnienie NOL?
2.Tajemnicze zjawiska zaobserwowane w starożytności i czasach obecnych (piktogramy, budowle itp.)
3.Pojęcie czasu w kosmosie – czy możliwe jest podróżowanie w czasie?
4.Modele kosmologiczne Wszechświata.
5.Fale grawitacyjne – odkrycie i badanie w świetle dotychczasowego poznania Kosmosu.

Fizyka:
1.Pomysły genialne, zwariowane i takie sobie.
2.Teleskop dla każdego, czyli co tam słychać u sąsiadki?
3.Mechanika ruchu planet i układów podwójnych.
4.Modelowanie matematyczne – algorytmy mechaniki ruchu planet układu słonecznego.
5.Antygrawitacja – czy jest możliwa?
6.Energia przyszłości – free energy.
7.Fotografia smugowa.