Mirosława Soczyńska
dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu

oraz

Arkadiusz Rybak
dyrektor Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej

gospodarze sesji naukowej pt.
 
„Z dziejów oświaty w Zagłębiu Dąbrowskim”

która odbyła się
w Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej
dnia 11 grudnia 2009 r. o godzinie 10.00

Program sesji:

1. Powitanie gości
2. Rozpoczęcie I części sesji wykładowej 10.10 – 11.10
• prof. dr hab. Mirosław Ponczek – „Przyczynek do dziejów wychowania fizycznego i sportu w Technikum Energetycznym w Sosnowcu”,
• dr. hab. prof. UŚ Anna Glimos – Nadgórska – „Specyfika funkcjonowania zagłębiowskiego szkolnictwa elementarnego do 1914 roku. Wybrane problemy”,
• mgr Sławomira Dziewięcka – „Dzieje Liceum im. Stanisława Staszica w Sosnowcu”,
• dr Sławomir Witkowski, dr Dariusz Rozmus – „Walory edukacyjne cmentarzy żydowskich w Zagłębiu Dąbrowskim”,

3. Przerwa kawowa 11.10 – 11.25
4. Rozpoczęcie II części sesji wykładowej 11.25 – 12.40
• mgr Michał Waliński „Dzieje II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu”,
• dr Marcin Rudy „Dzieje szkolnictwa wyższego w Sosnowcu”,
• dr Andrzej Wójcik – „Kursy Hempla i Barańskiego w Dąbrowie Górniczej 1848 – 1850”,
• mgr Arkadiusz Rybak – „Sieć szkolna w obecnych granicach administracyjnych Dąbrowy Górniczej do połowy XIX wieku,”,
• dr Krzysztof Maliszewski –  „Medium Mundi – próby otwierania lokalności”.
5. Zakończenie części wykładowej
6. Zwiedzanie Kopalni Ćwiczebnej 12.50 – 14.00.