Msza za górników

W 2008 roku w Muzeum zorganizowano I Barbórkę Muzealną, na której obecni byli m.in. pracownicy zlikwidowanej już kopalni „Paryż”. Impreza miała za zadanie integrację środowisk emeryckich dawnych zakładów górniczych naszego miasta i okolicy. Ciepłe przyjęcie inicjatywy muzealnej skłoniło nas do tego, by Barbórkę Muzealną organizować co roku.
Rok 2009 zaznaczył się, niestety, szeregiem nieszczęśliwych wypadków w kopalniach śląskich. W poczuciu więzi zawodowej szereg towarzyszących imprez górniczych w Katowickim Holdingu Węglowym zostało przeniesionych z tradycyjnego okresu barbórkowego na nowy rok 2010. Również i pracownicy Muzeum solidaryzują się z bracią górniczą, stąd II Barbórka Muzealna odbędzie się 4 lutego 2010 roku o godzinie 16.00.
Niemniej jednak 10 grudnia br. w kościele św. Barbary przy ulicy Górniczej zostanie odprawiona msza święta w intencji górników, którzy zginęli na swoich stanowiskach pracy.
Zapraszamy do udziału we wspomnianej mszy świętej.