Dyrektor Muzeum Miejskiego „Sztygarka” oraz dział etnografii lokalnej Muzeum, serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w:

I Etno – Konkursie –  W poszukiwaniu przeszłości …

„Po pierwsze strój ludowy”

 

Konkurs będzie dotyczył kobiecego i męskiego stroju ludowego z regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Konkurs będzie miał charakter przeglądu strojów ludowych, a dodatkowo połączymy go z czasową prezentacją nadesłanych elementów strojów, w jednej z sal ekspozycyjnych Muzeum.

Do Konkursu zostaną zakwalifikowane wszystkie ludowe elementy strojów (bez względu na stan zachowania), a w szczególności te, które przedstawiają wartość historyczną (np.: z I połowy XX wieku). W przypadku  członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów Ludowych, Zespołów Folklorystycznych będą przyjmowane także współczesne elementy strojów ludowych. Czekamy na wszelkiego rodzaju: spódnice, spodnie, zapaski, koszule, chusty, gorsety, obuwie, korale, krezy, czepce, okrycia wierzchnie itp. Cenić będziemy także archiwalne fotografie na których ujęci zostali mieszkańcy Zagłębia Dąbrowskiego ubrani w stroje ludowe.

Celem Konkursu jest przede wszystkim zbadanie pozostałości strojów ludowych w naszym regionie.

Aby wziąć udział w Konkursie należy:

1. Do dania 30 kwietnia 2009 roku dostarczyć dowolną ilość elementów strojów ludowych do siedziby Muzeum (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00, osoba odpowiedzialna: Katarzyna Sobota),

2. Każdy nadesłany/przyniesiony element stroju należy opatrzyć informacją zawierającą: imię i nazwisko właściciela, adres właściciela, nr telefonu oraz przybliżoną datą jego powstania,

3. W przypadku dostarczenia archiwalnych fotografii, każda z nich powinna być opatrzona informacjami wymienionymi w pkt. 2. Wszystkie, z uwagi na swą unikatowość prosimy dostarczać zabezpieczone, np. w kopertach.

Od dnia 11 maja 2009 roku zainteresowani Konkursem będą mogli zapoznać się ze wszystkimi dostarczonymi elementami strojów na ekspozycji czasowej zorganizowanej w siedzibie Muzeum.

1 czerwca 2009 roku przegląd zostanie zamknięty, a Konkurs rozwiązany. W ten sam dzień zostanie zorganizowane uroczyste spotkanie z uczestnikami Konkursu, podczas którego rozdane zostaną nagrody i wyróżnienia.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona Jury w składzie: Arkadiusz Rybak – dyrektor muzeum, Krystyna Kaczko – etnolog,  Katarzyna Sobota – etnolog oraz pracownik Pałacu Kultury Zagłębia Małgorzata Grabiwoda.

 

Przewidywane są 3 Nagrody Główne w postaci pieniężnej*:

 

Miejsce I – 200,00 pln

Miejsce II – 150,00 pln

Miejsce III – 100,00 pln

oraz 3 wyróżnienia, każde o wartości 50, 00 pln.

Ponadto każdy uczestnik otrzyma Certyfikat uczestnictwa w Konkursie oraz specjalne odznaczenie: „Przyjaciel Muzeum Miejskiego Sztygarka”.

 

Pod numerem telefonu 032 262 36 95 (siedziba Muzeum) można codziennie uzyskać informacje dodatkowe związane z przebiegiem, regulaminem
i warunkami Konkursu.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

 * Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wysokości nagród konkursowych w przypadku niskiej frekwencji uczestników konkursu (min. 10 uczestników lub min. 30 elementów stroju).

DSC_0102 DSC_0136 DSC_0161 DSC_0164 DSC_0177 DSC_0183 DSC_0222 DSC_0253

 1 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 35 40 45 55 60 66 76 90 95 100 105 133 148 151 163 174 211 jako pierwszy