Górny Śląsk w starej fotografii

Zdjęcia ze zbiorów Muzeum w Gliwicach i Muzeum Śląskiego w Gőrlitz.

Ekspozycja prezentowała 107 reprodukcji archiwalnych Górnego Śląska. Autorami zdjęć byli uznani prekursorzy śląskiej fotografii: Wilhelm von Bladowski, Max Steckel i Karl Franz Klose, a także fotografowie amatorzy. Dużym walorem wystawy była unikatowa aranżacja wykonana przez berlińskie studio projektowe.

01 02 03 04 05 06