Wystawa poświęcona 30. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” ziemi śląsko-dąbrowskiej jest cennym źródłem wiedzy o społeczeństwie polskim i jego najnowszej historii. Przybliża odbiorcom wydarzenia od drugiej połowy lat 70. XX wieku i te działania, które uczyniły z Polski na kilkanaście miesięcy enklawę wolności w całym bloku wschodnim. Ekspozycja obejmie następujące grupy tematyczne:

– Zanim powstała „Solidarność”,

– Wolne Związki Zawodowe,

– Wsparcie z Watykanu,

– Huta „Katowice”,

– Gorące lato 1980 r.,

– Na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim,

– Trzy Porozumienia,

– Porozumienie Katowickie,

– Pierwsi w Polsce,

– W ramach „Solidarności”,

– „Wolny Związkowiec”,

– MKZ Katowice – niebezpieczny przeciwnik,

– Kryzys bydgoski,

– W obronie prześladowanych,

– O narodowa tożsamość,

– W drodze do zjednoczenia,

– I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”- Ku konfrontacji,

– W ostatnich dniach wolności.

zaproszenie_solidarnosc_krzywe zaproszenie_solidarnosc_krzywe image 8 image 9 image 10 image 11