19 września w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Ząbkowicach odbyły się uroczyste obchody 100-lecia istnienia parafii. Głównym punktem obchodów była uroczysta msza św. odprawiona przez biskupa sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka. Również Muzeum Miejskie „Sztygarka”, poprzez przygotowanie okolicznościowej wystawy, miało swój udział w obchodach.

Budowany od 1905 roku neogotycki kościół był początkowo filią parafii w Gołonogu.  Szybki rozwój Ząbkowic, powodujący znaczny przyrost ludności, spowodował konieczność utworzenia odrębnej parafii. 10 września 1910 roku biskup kielecki Augustyn Łosiński specjalnym dekretem wyodrębnił nową parafię: „Wspomniany kościół filialny ze swoim miejscem i obrębem wsi Ząbkowice do godności kościoła parafialnego wynosimy, stanowimy i chcemy, by został wyniesiony; określamy i nakazujemy w nim strzec i przechowywać chrzcielnicę, oleje święte i inne co przynależy do kościoła parafialnego. Wspomnianemu kościołowi do godności parafialnego wyniesionemu wszystkie prawa i przywileje, które parafialnym z prawa przynależą, potwierdzamy i z nich korzystać pozwalamy, dając i potwierdzając czasowym i stałym mieszkańcom wsi parafialnej Ząbkowice pełne i nieskrępowane prawo, we wspomnianym parafialnym kościele do urządzenia cmentarza, pogrzebu oraz do przechowywania różnego sprzętu kościelnego.” Pierwszym ząbkowickim proboszczem i jednocześnie budowniczym kościoła, ukończonego w roku 1914, był. ks. Franciszek Plenkiewicz (do 1925 r.).

Wystawa, zorganizowana przez kustosza Działu Historii Muzeum Miejskiego „Sztygarka” Jarosława Krajniewskigo, ukazuje na barwnych planszach historię budowy kościoła, mieszkańców dawnych Ząbkowic, miejscowe zakłady przemysłowe, organizacje i stowarzyszenia. Dodatkowo w gablotach zgromadzone zostały najcenniejsze pamiątki z kościelnego archiwum: stare ornaty i sprzęty liturgiczne, najstarsze księgi parafialne z 1910 roku, kronika parafialna i inne dokumenty oraz fotografie. Wystawę można zwiedzić w ząbkowickim kościele do niedzieli 3 października 2010 roku.(J.K.)

image 6 image 7 image 8 image 9 image 10 image 11