W plebiscycie „Perły w Koronie Województwa Śląskiego 2010” Kopalnia Ćwiczebna, funkcjonująca przy Muzeum Miejskim „Sztygarka”, zajęła wysokie 6 miejsce. 16 września 2010 roku w siedzibie Dziennika Zachodniego w Sosnowcu dyrektor Muzeum odebrał przyznany Certyfikat.

image 7

KA100916AL_001

fot. Arkadiusz Ławrywianiec

od lewej: Adam Zdziebło sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Zenon  Nowak Prezes Polska Dziennik Zachodni, Marcin Tworóg redaktor naczelny Polska Dziennik Zachodni, Arkadiusz Rybak dyrektor Muzeum Miejskiego „Sztygarka”