FORUM PODZIEMNYCH TRAS TURYSTYCZNYCH

image 5

Dąbrowa Górnicza jako kolebka tradycji górniczych w regionie Zagłębia Dąbrowskiego będzie gościć w dniu 11.09.2010 roku przedstawicieli podziemnych tras turystycznych z całej Polski.

Forum Stowarzyszenia Podziemne Trasy Turystyczne Polski odbywać się będzie w zabytkowym gmachu Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w którym w II połowie XIX wieku usytuowana była Dyrekcja Zachodniego Okręgu Górniczego Królestwa Polskiego.

W ramach forum zostaną zaprezentowane referaty omawiające problemy z jakimi borykają się obiekty tego typu oraz ich rola w krajobrazie turystycznym Polski.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zwiedzenia muzeum i zapoznania się z tematycznymi ekspozycjami przybliżającymi przeszłość regionu oraz zwiedzić Podziemną Trasę Turystyczną „Kopalnia Ćwiczebna”. Kopalnia ta powstała w 1927 roku i jest reliktem przemysłu górniczego Dąbrowy Górniczej, aplikującym do włączenia w tym roku na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.


10.00 –10.20

przywitanie uczestników forum przez organizatorów: prezesa SPTTP Jana Gustawa Jurkiewicza oraz Arkadiusza Rybaka – dyrektora Muzeum Miejskiego „Sztygarka”

10.20 – 10.30

wystąpienie prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza

10.30 – 11.00

przedstawienie się reprezentantów poszczególnych tras i obiektów

11.00 – 11.20

referat Cezary Molski [Polska Organizacja Turystyczna] „Polskie Podziemia” jako nowy produkt na rynku turystycznym .

11.20 – 11.40

referat Agnieszka Sikorska [Śląska Organizacja Turystyczna, Katowice] Marketing i reklama obiektów turystyki podziemnej w programie Urzędu Marszałkowskiego

11.40 – 12.00

referat Małgorzata Szulik – Mańka [prezydent Zabrza] Rola obiektów zabytkowych w strukturach organizmów miejskich na przykładzie miasta Zabrze

12.00 – 12.30

dyskusja i pytania do prelegentów

12.30 – 12.40

przerwa kawowa

12.40 – 13.00

referat Sławomir Adamski [Sztolnie Kowarskie] Górnictwo uranowe w Polsce

13.00 – 13.20

referat Jerzy Olszewski [Zakład Ochrony Radiologicznej Instytut Medycyny Pracy w Łodzi] Zagrożenia radonem podziemnych tras turystycznych i ich monitoring w praktyce

13.20 – 13.40

referat Jakub Nowak [Zakład Ochrony Przyrody PAN] Zagadnienia ochrony nietoperzy w praktyce eksploatacyjnej tras podziemnych

13.40 – 14.10

dyskusja

15.30 – 17.30

zwiedzanie Muzeum Miejskiego „Sztygarka” oraz Kopalni Ćwiczebnej w Dąbrowie Górniczej

17.30 – 18.00

Gustaw Jurkiewicz i Jerzy Roszkiewicz referat: rola, cele i zadania Stowarzyszenia Podziemnych Tras Turystycznych Polski