Brama do ciszy, spokoju i barw

wystawa prac Zbigniewa Krasonia

ekspozycja dostępna dla zwiedzających

od 20 maja do 27 sierpnia 2010 r.

 

Zbigniew Krasoń – urodzony w Będzinie-Grodźcu, rodowity Zagłębianin.

Od dziecka pasjonował się malarstwem. Pierwszym jego nauczycielem był nieżyjący już artysta  plastyk Tadeusz Kościuch. Obecnie swoje umiejętności doskonali pod okiem profesora Romualda Korusa. Od obydwu swych nauczycieli przejął kolorystykę, podejście do tematu, dbałość o warsztat.

Ma na swym koncie siedem wystaw indywidualnych i kilkadziesiąt zbiorowych.

W kręgu zainteresowań malarskich artysty  jest  głównie  pejzaż i architektura, ale obszerną częścią jego twórczości jest portret.

plakat Krasoń

Bram do...komp.6 Brama do...komp. 5 Brama do...komp.1 Brama do...komp.2 Brama do...komp.4 Brma do...komp.3