Szkolenie „Podstawy Fundraisingu”

W dniach 5-6 grudnia 2013 roku, w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w pałacu w Koszęcinie, odbyło się szkolenie dla pracowników obiektów wchodzących w skład Szlaku Zabytków Techniki, w którym wzięli również udział przedstawiciele Kopalni Ćwiczebnej Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej.

Szkolenie pn. „PODSTAWY FUNDRAISINGU – droga do skutecznego pozyskiwania funduszy” oparte było na standardach Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Jego rezultatem stało się poznanie 30 metod zbierania funduszy oraz specyfiki dialogu z darczyńcami i sponsorami, a także nabycie umiejętności planowania tego typu działalności.

Niewątpliwie, powyższe szkolenie ułatwi pozyskanie funduszy oraz zdobycie sponsorów na realizację w naszej Kopalni Ćwiczebnej ciekawych eventów.