Argenti fossores et alii

W październiku 2012 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach miała miejsce międzynarodowa konferencja „Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śląska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X–XII wiek)”. Odbyła się ona dzięki inicjatywie i współpracy Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddziału w Katowicach, Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach oraz Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej.

Owocem tego spotkania będzie wydana w tym roku, pod redakcją Piotra Boronia, książka, o tytule będącym wcześniej jego tematem. Publikacja zostanie podzielona na kilka części, które mają dotyczyć: badań archeologicznych, wczesnośredniowiecznego hutnictwa, srebra na wczesnośredniowiecznym rynku, ołowiu na wczesnośredniowiecznym rynku czeskim oraz ośrodka górnictwa oraz hutnictwa srebra i ołowiu z perspektywy badań historycznych. Znajdą się w niej również artykuły na temat kwestii złóż kruszców srebronośnych na obszarze pogranicza obecnego Górnego Śląska i Małopolski.

Dzięki wystąpieniom naukowców z Polski i Czech wiemy, jak ważnym dla ekonomii państwa pierwszych Piastów było wydobywanie na tych terenach rud srebra i ołowiu. Zdaniem czeskich badaczy, nie mniejsze znaczenie miał ten fakt również dla dynastii Przemyślidów, dysponujących najprawdopodobniej srebrem pochodzącym także z tego właśnie obszaru.

argenti okladka