Zapomniane Porozumienie Katowickie

Od 29 sierpnia 2013 roku można oglądać w Muzeum Miejskim „Sztygarka” planszową wystawę, która dokumentuje, poczynając od działań załogi sztandarowej inwestycji dekady E. Gierka – Huty „Katowice”, wydarzenia z Sierpnia 1980 w całym naszym regionie. Ekspozycję tę, pn. „Zapomniane Porozumienie Katowickie – wkład MKZ Katowice NSZZ „Solidarność w dorobek kulturowy regionu”, przygotowało „Porozumienie Katowickie 1980 – Stowarzyszenie na Rzecz Pamięci” z Katowic, którego prezesem jest sygnatariusz Porozumienia Katowickiego – Andrzej Rozpłochowski. Ekspozycja prezentuje czwarte z wielkich porozumień społecznych zawartych w 1980 roku. Porozumienie to podpisano w dniu 11 września 1980 w Dąbrowie Górniczej, w ówczesnej Hucie „Katowice”.  Jednakże, w przeciwieństwie do porozumienia ze Szczecina, Gdańska i Jastrzębia, zostało skazane przez władze PRL na zapomnienie, pomimo że to ono umożliwiło powstanie jednej, ogólnopolskiej organizacji związkowej – NSZZ „Solidarność”. To Międzyzakładowy Komitet Założycielski (wcześniej Międzyzakładowy Komitet Robotniczy) jako pierwszy w Polsce 16 września zgłosił wniosek o rejestrację Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego z tymczasową siedzibą Hucie „Katowice”, a opracowany przez niego statut stał się również, po koniecznych zmianach, statutem „Solidarności”.

Na wystawę, którą będzie można oglądać do 13 października, składa się 11 plansz:

Huta „Katowice” – sztandarowa inwestycja dekady Gierka

Strajk solidarnościowy w Hucie „Katowice”

Trudne negocjacje z władzami

Porozumienie Katowickie

W kontakcie z ludźmi

MKZ Katowice NSZZ „Solidarność”

Nowa „luksusowa” siedziba

Poligrafia

Patriotycznie

W walce o wspólne dobro

W kontakcie z ludźmi  

Wystawa przypomina, poza wspomnianym wcześniej tematem,  kroki zmierzające do powołania niezależnych związków zawodowych oraz wolnego dostępu do środków masowego przekazu, a także twarze działaczy i ich poczynania na rzecz całego społeczeństwa oraz poszczególnych jednostek.

DSC_0035 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0039 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0042 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0048