Akcja lato 2013 – podsumowanie

Akcja „Lato w mieście 2013” w Muzeum Miejskim „Sztygarka”

Podczas trwania akcji „Lato w mieście 2013” do dnia 25 sierpnia, do Muzeum Miejskiego  „Sztygarka” przybyło 2199 jej uczestników. Były to dzieci  z grup zorganizowanych z dąbrowskich Klubów Osiedlowych: „Helikon” (24 dzieci), „Pięterko” (11), „Krąg” (25) oraz sosnowieckiego  klubu „Bakcyl” (50), Świetlic Środowiskowych: w Łośniu (12), Antoniowie (28), Strzemieszycach Małych (15), ze świetlicy „Kolorowy Świat” (7) i „Radosny Świat” (27), półkolonii organizowanych przez: Szkołę Podstawową nr 31 i Gimnazjum Nr 9 z Ząbkowic (112 dzieci), Szkołę Podstawową nr 20 z Mydlic (152), Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej (39), Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (14), Polskie Towarzystwo Kulturalne (25) i Dom Kultury w Sławkowie (11). Z atrakcji przygotowanych w ramach  akcji „Lato w mieście” korzystały też dzieci przybyłe do muzeum indywidualnie, które przez całe wakacje miały możliwość, poza braniem udziału w zorganizowanych zajęciach, również  bezpłatnego – dotyczy zamieszkałych w Dąbrowie Górniczej – zwiedzania ekspozycji muzealnych (682) jak również płatnego – dotyczy zamieszkałych poza naszym miastem (312).

monitoring Akcji Lato

„Dziecięce marzenia” – wystawa czasowa

Od 1 sierpnia (wernisaż)

Ilość uczestniczących dzieci – 524

Wystawa o walorach poznawczych oraz edukacyjnych. Przedstawia przedmioty zgromadzone przez kolekcjonerów: Małgorzatę Szado-Saładygę, Annę Nytrę, Piotra Wesołowskiego, Pawła Szopińskiego, Dawida Maraska i Artura Ptasińskiego, a następnie sprowadzone do muzeum przez Olgę Lulek z Działu Etnograficzno-Podróżniczego. Są to produkowane od lat 60. XX wieku różnego rodzaju lalki, np. z twarzą  pokrytą specjalną substancją pozwalającą na jej malowanie kredkami dołączonymi do zestawu, a następnie bezproblemowo zmywaną, laleczki z obrotową talią i ruchomymi przegubami, które pozwalają na jej różne pozy. Niektóre z nich posiadają wmontowany mechanizm, który sprawia, że może ona chodzić, tańczyć i ruszać głową w rytm piosenki nagranej na taśmie. Wśród eksponatów znajdują się takie, które służyły do zabawy i powstały na podstawie wizerunku postaci z popularnych bajek czy też dziecięcych fotografii oraz lalki „mamusie”, przedstawiające tradycyjny model rodziny. Są również ekskluzywne, bardzo drogie i rzadko spotykane, artykułowane w kilkunastu  miejscach, lalki kolekcjonerskie. Te egzemplarze bywają wzorowane  na postaci ze słynnego obrazu, filmu lub są wersją znanego artysty, posiadają stroje szyte na zamówienie i produkuje się je na całym świecie w limitowanej ilości zaledwie od 400 do 1200 sztuk. Na wystawie znajdą się również lalki w wersji męskiej, przedstawiające panów w ubraniach „wyjściowych”, dyskotekowych, plażowych jak również wojowników czy żołnierzy. Niebywałą atrakcją ekspozycji są artykuły pochodzące z okresu PRL-u, poza ówczesnymi zabawkami, dziecięca prasa, gry zręcznościowe, sprzęt sportowy oraz przedmioty gospodarstwa domowego i środki czystości.

Podczas wernisażu wystawy  dzieci mogły grać na flipperach, malować na sztalugach, lepić z chrupek kreatywnych i uczestniczyć  w japońskim teatrzyku prowadzonym przez stowarzyszenie O, pa!

„Spotkania z tradycją górniczą”

Ilość uczestniczących dzieci – 335

Zwiedzanie Kopalni Ćwiczebnej i słuchanie gawęd w wykonaniu pracowników Muzeum poświęconych ciekawostkom z życia i pracy górników.

Wiek uczestników: zejście na poziom I – powyżej 6 roku życia, zejście na poziom II – powyżej 10 lat, liczebność grupy – max 15 osób. Spotkania odbywały się trzy razy w każdym tygodniu: wtorki – godz. 10. 11, 12, 13, czwartki – godz. 13, 14, 15, 16, 17, 18, soboty – godz. 9, 10, 11, 12, 13, 14

„Poszukiwanie skarbu”

Ilość uczestniczących dzieci – 170

Uczestnicy tej zabawy mieli za zadanie, poruszając się po muzealnych pomieszczeniach zgodnie z przygotowanym schematem, i wykonując poszczególne polecenia, dotrzeć do miejsca ukrytego skarbu i… wziąć go z sobą! Wykonywaniu tych zadań towarzyszyło wiele emocji. Każdy chciał być pierwszy. Podczas wykonywania poleceń trzeba było wykazać się znajomością muzealnych ekspozycji, dobrą orientacją w poruszaniu się po budynku i dużą umiejętnością pracy w grupie. Bardzo duże zaangażowanie wykazywali w tym przedsięwzięciu również dorośli, którzy pomagali swoim pociechom. Emocje udzielały się więc również im. Wszyscy wspólnie wspaniale się bawili. Na każdego z uczestniczących w zabawie czekała nagroda.

„Letnie spotkania pod pancerzem”

Ilość uczestniczących dzieci – 105

Impreza zaplanowana na lipiec, każdy czwartek tego miesiąca od godz. 15.00 do 17.00. W programie: zwiedzanie i poznanie historii muzealnego czołgu T-34, oglądanie pozostałych eksponatów Parku Militarno-Historycznego „Reduta”.

Impreza dawała jedyną w swoim rodzaju możliwość zapoznania się z oryginalną maszyną, której skonstruowanie w dużej mierze pozwoliło Rosjanom na wygranie II wojny światowej, oraz z następującymi militariami: lekkim czołgiem pływającym PT-76, czołgiem T-55, 57  mm armatą przeciwpancerną wz. 1943 (Zis-2), 7,62 armatą polową wz. 1942 (Zis-3), haubicą wz.1938/85, kal. 122 mm (M 30), moździerzem 120 mm wz. 43 (pułkowym), młotem parowym, zabudową na radiostację R 118 i pomieszczeniem obsługi.

Na terenie Parku zrekonstruowano też trzy bunkry niemieckie, wchodzące w skład umocnień z roku 1944, budowane w celu obrony obszarów przemysłowych Górnego Śląska i Zagłębia przed Armią Czerwoną. Dzieci miały też możliwość ich oglądania oraz przemieszczania się po okopach.

 „W srebrnej Dąbrowie” – warsztaty archeologiczne

Ilość uczestniczących dzieci – 42

Mały odkrywca – prelekcja na temat wykopalisk połączona z mini wykopaliskami w specjalnie skonstruowanym pojemniku.

W średniowiecznej mennicy – prezentacja średniowiecznego warsztatu mincerskiego i technik pracy mincerzy połączona z pokazem bicia monet.

Średniowieczne damy, średniowieczni rycerze – prezentacja ozdób z okresu średniowiecza oraz konkurs plastyczny na kolorowanie ilustracji przedstawiających ubiory średniowieczne.

Prezentacja średniowiecznych strojów

„Od Siewierza do Krzywopłotów” –gry historyczne

Ilość uczestniczących dzieci – 29

Prezentacja historii gier wojennych na przestrzeni wieków oraz zajęcia praktyczne – rozgrywki pomiędzy uczestnikami.

– próba swoich sił w takich grach jak HNEFATAFL (szczególnie lubiana przez wikingów), ALQERQUE (rodzaj średniowiecznych warcabów),

– rekonstrukcja średniowiecznej bitwy pod Siewierzem czy Krzywopłotami z okresu
I wojny światowej,

– prezentacja współczesnych gier planszowych o charakterze historycznym.