„Jak żył rolnik i górnik na ziemi zagłębiowskiej”

Jak żył rolnik i górnik na ziemi zagłębiowskiej

Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego jest faktem i mimo że nauki społeczne podpowiadają nam co innego, jeśli chodzi o wzorzec tzw. grupy etnograficznej, Zagłębie Dąbrowskie ma nikłe szanse, by kiedykolwiek uznać je za dobry przykład takiej właśnie grupy. Nie można powiedzieć, że Zagłębie Dąbrowskie jest jedyne i niepowtarzalne, gdy weźmiemy pod uwagę tę problematykę, ponieważ jesteśmy w stanie podać przykłady co najmniej kilku takich regionów w Polsce. Niemniej, właśnie obszar Zagłębia Dąbrowskiego jest kolejnym, idealnym kandydatem do owocodajnych badań nad problematyką tożsamości i szeroko pojętej mnogości kultur, z jakimi się tu spotykamy na przestrzeni dziejów.
W odróżnieniu do wielu regionów Polski, Zagłębie Dąbrowskie nie ma swoich wypracowanych, czy wynikających z upływu czasu tradycji, na które składają się wieloletnie zwyczaje i obyczaje przekazywane z pokolenia na pokolenie, od dawien dawna respektowane przez mieszkającą tu społeczność. I mimo że z dzisiejszego punktu widzenia jest to obszar, na którym tego rodzaju wartości miałyby pewne miejsce powstania i kultywowania, tak się jednak nie stało. Winę za taki stan rzeczy zapewne ponosi taki, a nie inny układ kart historii, pewne zjawiska natury społecznej i geograficznej oraz w dużym stopniu czynniki o charakterze kulturowym. Nie jest to czas i miejsce, by poświęcić im wszystkim należyte wyjaśnienie, niemniej każdy zainteresowany tymi zagadnieniami będzie mógł je zgłębić, sięgając po podstawowe prace badaczy historii Zagłębia Dąbrowskiego.

(K. S.)

kurator wystawy – Katarzyna Sobota