Otwarcie Kopalni Ćwiczebnej

Oficjalne otwarcie Kopalni Ćwiczebnej odbyło się 4 lutego 2010 r. i było połączone z II Barbórką Muzealną, natomiast 2 stycznia Kopalnia została udostępniona dla zwiedzających.

1. 2. 3. 4. 5. 6.