Udział w konferencji w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Pracownicy Muzeum Miejskiego „Sztygarka” – Magdalena Cyankiewicz, Dariusz Rozmus i Joanna Tokaj wezmą udział w międzynarodowej konferencji „Dziedzictwo archeologiczne – formy edukacji i promocji”, która odbędzie się w dniach 1 – 3 grudnia 2011 roku w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Wygłoszą odczyt pt. „W jaki sposób ukazać istnienie średniowiecznego przemysłu we współczesnej aglomeracji wielkoprzemysłowej – projekt organizacji pozarządowej i muzeum z Dąbrowy Górniczej.

program konferencji