Udział w realizacji projektu „Opowieści Nieobecnych”

„OPOWIEŚCI NIEOBECNYCH”
projekt będzińskiej fundacji Brama Cukermana

Pracownicy Muzeum Miejskiego „Sztygarka”: Magdalena Cyankiewicz, Jarosław Krajniewski i Joanna Tokaj, włączyli się w realizację powyższego projektu Bramy Cukermana.
Jego celem jest opracowanie audioprzewodników po miejscach związanych z dziedzictwem żydowskim na terenie miast Województwa Śląskiego.
Powstać ma seria kilkudziesięciu nagrań audio, które przystępnym językiem „oprowadzą” po historii i miejscach związanych z dawną społecznością żydowską na terenie Tarnowskich Gór, Wodzisławia Śląskiego, Gliwic, Zabrza, Bytomia, Katowic, Sosnowca, Będzina i Dąbrowy Górniczej. Każdemu z miast poświęconych będzie od 3 do 10 audycji, które „oprowadzą” po najważniejszych żydowskich miejscach, takich jak cmentarze, miejsca po zniszczonych synagogach czy dawnych żydowskich przedsiębiorstwach.
W tworzeniu nagrań audio wezmą udział historycy i specjaliści z dziedziny lokalnej historii i dziedzictwa żydowskiego na terenie Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego –  m.in. Dariusz Walerjański (Zabrze, Bytom), Jarosław Krajniewski (Będzin) czy Krzysztof Gwóźdź (Tarnowskie Góry). Wykorzystane zostaną także fragmenty wywiadów ze świadkami historii, czyli starszymi osobami pamiętającymi okres koegzystencji polsko-śląsko-żydowskiej przed II wojną światową.
Teksty historyków i ekspertów poddane zostaną redakcji i nagrane z udziałem profesjonalnego lektora. Tło dźwiękowe zostanie przygotowane tak, aby całość nabrała charakteru atrakcyjnego, „muzycznego słuchowiska”.
Główną formą publikacji audioprzewodników będą przenośne odtwarzacze mp3, które będzie można wypożyczyć w centrach informacji turystycznej miast aglomeracji Śląsko-Dąbrowskiej. W każdym punkcie wypożyczania znajdzie się minimum 30 odtwarzaczy mp3, tak aby mogły być one użyte jako jednorazowa pomoc naukowa dla całej klasy szkolnej, np. podczas lekcji regionalizmu.
Audioprzewodnikom towarzyszyć będzie również drukowana mapa, na której zaznaczone będą opisywane miejsca.
Dodatkowo audioprzewodniki zostaną opublikowane na specjalnie stworzonej stronie www, gdzie na zasadach creative commons będzie je można odsłuchać online lub pobrać na swój prywaty odtwarzać mp3.
Całość nagrań opublikowana zostanie również w języku niemieckim oraz angielskim.
Przy pracy nad tym projektem fundacja Brama Cukermana nawiązała współpracę z szeregiem osób, organizacji pozarządowych oraz instytucji miejskich zajmujących się tematyką dziedzictwa żydowskiego, m.in.: Fundacją Or Chaim z Katowic, Muzeum Miejskim „Sztygarka” z Dąbrowy Górniczej, Tarnogórską Fundacją Kultury i Sztuki, Muzeum w Tarnowskich Górach, Stowarzyszeniem na Rzecz Dziedzictwa Żydowskiego w Gliwicach „Pamięć – Zikaron”, „Jerusza – Dziedzictwo” z Wodzisławia Śląskiego Projekt powstaje przy wsparciu:
– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
– Urzędów Miejskich: Katowic, Dąbrowy Górniczej, Zabrza, Będzina, Żarek, Gliwic, Bytomia,
– Tarnogórskiej Fundacji Kultury i Sztuki,
– Instytucji Katowice Miasto Ogrodów,
– Stowarzyszania Zikaron.

opowiesci nieobecnych PR Katowice opowieści nioebecnych logo