Edward Gierek – człowiek i jego dzieło

„Edward Gierek – człowiek i jego dzieło”

W ramach obchodów X rocznicy śmierci Edwarda Gierka, organizowanych przez Społeczne Ogólnopolskie Stowarzyszenie im. E. Gierka, Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. E. Gierka, Instytut im. E. Gierka oraz Muzeum Miejskie „Sztygarka” dnia 23 lipca 2011 roku o godzinie 13.00 zostanie otworzona okolicznościowa wystawa pn. „Edward Gierek – człowiek i jego dzieło”.
Zgromadzony materiał przedstawia poszczególne okresy życia przyszłego I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej począwszy od dzieciństwa spędzonego w Zagłębiu Dąbrowskim, poprzez pobyt we Francji i Belgii do działalności w charakterze przywódcy państwa. Wśród licznych fotografii, obrazujących E. Gierka podczas międzynarodowych spotkań lub też ważnych dla Polski momentów, jak np. spotkanie z Janem Pawłem II czy kardynałem S. Wyszyńskim, odnaleźć można też akcenty dąbrowskie.

gierek i Josif Bros Tito na uroczystosci otwarcia PKZ wizyta papieza Jana Pawla II z zona i synkiem w belgii

Zdjęcia z otwarcia wystawy

EG 1 EG 2 EG 3 EG 4 EG 5 EG 6 EG 7 EG 8 EG 9 EG 10 EG 11 EG 12 EG 13 EG 14 EG 15 EG 16 EG 17 EG 18 EG 19 EG 20 EG10