Wizyta Ambasadora Indii

WIZYTA NOWEGO AMBASADORA REPUBLIKI INDII W MUZEUM MIEJSKIM SZTYGARKA

Pani Ambasador Republiki Indii Monika Kapil Mohta, sprawując swój urząd zaledwie od dwóch tygodni, zawitała z wizytą do Krakowa i Dąbrowy Górniczej.

Decyzję o tym wyjeździe podjęła w dniu 12 lipca 2011 r. w Warszawie po pierwszym spotkaniu z przewodniczącymi oddziałów IPCC (Indyjsko-Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kultury) – Umeshem Nautiyalem (Oddział Kraków), Grzegorzem Kuśpielem (Oddział Śląsk i Zagłębie) i Januszem Krzyżowskim (Oddział Warszawa).

Po spotkaniu w Krakowie w dniu 21 lipca z przedstawicielami IPCC Kraków i Hindusami mieszkającymi i pracującymi w Polsce, przyjęła zaproszenie IPCC Oddziału Śląsk i Zagłębie, i zawitała w towarzystwie męża i córki do Dąbrowy Górniczej.

Jej Ekscelencja Monika Kapil Mohta zaproszona została do Urzędu Miasta przez prezydenta Zbigniewa Podrazę na spotkanie z przedstawicielami IPCC: Umeshem Nautiyalem, Aleksandrą Jaskólską, Andrzejem Krawczykiem, Grzegorzem Kuśpielem i Łukaszem Kuśpielem, przedstawicielami koncernu metalurgicznego: Prezesem Zarządu ArcelorMittal Poland Sanjay Samaddarem, członkiem Zarządu ArcelorMittal Poland Stefanem Dzienniakiem i dyrektorem Muzeum Miejskiego „Sztygarka” Arkadiuszem Rybakiem.

Tematem spotkania u Prezydenta Dąbrowy Górniczej było omówienie współpracy kulturowej i gospodarczej pomiędzy tymi instytucjami i podmiotami gospodarczymi, a Ambasadą Republiki Indii w Polsce.

Pani Ambasador zadeklarowała dalszą chęć współpracy z Władzami Miasta Dąbrowa Górnicza i jednostkami kultury oraz wyraziła nadzieję na wsparcie wspólnych inicjatyw Miasta i Ambasady Republiki Indii przez koncern ArcelorMittal.

Prezes Zarządu ArcelorMittal Poland Sanjay Samaddar omówił w skrócie dotychczasową współpracę z Dąbrową Górniczą i nakreślił dalsze kierunki wsparcia dla mieszkańców tego miasta (między innymi współfinansowanie budowy żłobków i przedszkoli).

Na zakończenie powyższego spotkania prezydent Zbigniew Podraża przekazał uczestnikom listy zawierające informacje o dalszych planach współpracy. Obejmują one m.in.:

–   objęcie patronatem honorowym wystawy stałej poświęconej kulturze Indii i uroczystego otwarcia Działu Etnograficzno-Podróżniczego w Muzeum Miejskim SZTYGARKA w listopadzie 2011 roku,

–   pomoc w organizacji i objęcie patronatem Letniego Festiwalu Podróżników i Muzyki Etnicznej (lato 2012).

Dalsza część wizyty Pani Ambasador przeniosła się do Muzeum SZTYGARKA. Po zwiedzeniu ekspozycji stałych poświęconych kulturom Indii, Ameryki Południowej, Oceanii i Afryki odbyło się spotkanie robocze, dotyczące współpracy w nadchodzących miesiącach. Ustalenia dotyczyły przekazania do Muzeum kolejnych kolekcji rękodzieła hinduskiego.

Na zakończenie wizyty w Dąbrowie Górniczej delegacja z Indii odwiedziła Miejski Ośrodek Pracy Twórczej, w którym młodzież przygotowała pokaz tańców, prace o tematyce orientalnej i… słonia wykonanego przez dzieci.

Grzegorz Kuśpiel

IPCC Oddział Śląsk i Zagłębie

wizyta ind 10 wizyta ind 12 wizyta ind 13 wizyta ind 18 wizyta ind 19 wizyta ind 20 wizyta ind 21 wizyta ind 22 wizyta ind. 1 wizyta ind.0 wizyta ind.2 wizyta ind.3 wizyta ind.4 wizyta ind.5 wizyta ind.6 wizyta ind.7 wizyta ind.8 wizyta ind.9 wizyta ind.14 wizyta ind11 wizyta ind15 wizyta ind16 wizyta ind17